Log på

Log ind på din konto

Brugernavn *
Kodeord *
Husk mig

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde i bestyrelsen for De Frivilliges Hus torsdag den 25/8-2016

 

Deltagere: Pernille Cornelius, Ulla Serup Thomsen, Carsten H V. Pedersen Hans Ole Pehrson,

- samt Rikke Brøndum

 

Afbud fra: Niels Andersen, Jan Skougaard, Yasmin Khalil

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendt – der blev tilføjet et nyt punkt under Eventuelt -  info om formandens møde med Stationen.
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Godkendt

 

3.  Temamøde ”Frivillighed”

 • Rikke har kontakt med Ungdomsskolen og forsøger at få lokaler der. Ellers satser vi på Sundhedscentret eller Stationen. Der er aftalt, at vi gør som sidst planlagt og at Rikke har kontakt til oplægsholder Dorte Gotthardsen. Invitationen bliver sendt ud lige omkring Frivillig Fredag 30/9.

4. Økonomi:

 • Vi har fået afslag fra PUF, men da vi har en 3-årig bevilling fra §18 er økonomien uændret. Vi følger budgettet.

5. Ansættelse af ny daglig leder:

 • Der var 44 ansøgere og ansættelsesudvalget har haft 2 runder samtaler. Der er valgt en ny leder af huset og vi regner med tiltrædelse den 1. oktober 2016. Ansøger har givet mundtlig accept og vi afventer de sidste formalia vedr. ansættelsen.

6.  Orientering fra huset:

 • Rikke orienterede om de forskellige projekter.
 • Frivillig Fredag er i år i samarbejde med Viborg Handel og Støt brysterne kampagnen. Vi arbejder med et ”Viborg spiser sammen” koncept, hvor overskuddet går til Støt brysterne.
 • Rene´(gruppeleder) er for tiden sygemeldt og projektet ligger lidt stille indtil vi finder en ny gruppeleder.
 • ”Viborg spiser sammen” er et nyt koncept i samarbejde med biblioteket, Viborg Byhave, Kulturselskabet og De Frivilliges Hus. Der blev afholdt en dejlig aften med mad og musik i Viborg Byhave den 24/8 med fokus på ensomme og fællesskaber.
 • ”Cykling for alle” starter igen den 29/8 på Nordre Skole.
 • Hjemmesiden er næsten i mål, vi mangler kun lidt detaljer.
 • Ungenetværket er i gang og vi er i sving med at aktivere det.
 • Der afholdes 2 kurser i psykisk førstehjælp her i september.
 • Bisidderkursus og handleven står stille lige nu pga. mangel på ressourcer (tid)

7.   Evt.:

 • Rikke vil gerne stoppe med jobbet med at gøre rent i DFH – derfor ansattes ny m/k til at varetage denne opgave snarest og senest pr 1. januar. Vi har en i kikkerten, som søger arbejde 5 timer ugentligt -> dette passer godt i tråd med husets ånd omkring hjælp til socialt udsatte. Mere herom på næste møde.
 • I samme tråd har vi måske en ny frivillig til varetagelse af praktiske opgaver i huset. Rikke kontakter ham og aftaler nærmere.
 • Rikke har lavet afrapportering til puljestyring (30/7).
 • P-pladserne er byttet om og der kommer skilte op snarest.
 • Borgerhuset Stationen inviterede før sommerferien formanden til et møde omkring evt. lokalefællesskab/tæt samarbejde. Bestyrelsen drøftede muligheden/forslaget og et flertal er enige om, at vi takker nej til tilbuddet/idéen. Pernille sender svar til Steen Nysom.

 

Næste møde afholdes tirsdag, den 8. november

 kl. 16.00-18.00

Efterfølgende er der fællesmøde med Frivillighedsrådet

kl. 18.30-19.30

OBS! Kl.18.00-18.30 – fælles spisning for DFH og FR

(Møderne afholdes på Borgerhuset Stationen)

 

Flere Nyheder

 • Frivilligbørs 2017 +

  En frivilligbørs er et netværksarrangement, hvor deltagerne forærer hinanden viden, praktisk hjælp og meget andet. Se mere på facebook Husk Læs Mere
 • STEP IN - ganske frivilligt! +

  Læs Mere
 • Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2016 +

  Referat fra bestyrelsesmøde i bestyrelsen for De Frivilliges Hus torsdag den 25/8-2016 Deltagere: Pernille Cornelius, Ulla Serup Thomsen, Carsten H Læs Mere
 • Frivilligbørs 2017 +

  En frivilligbørs er et netværksarrangement, hvor deltagerne forærer hinanden viden, praktisk hjælp og meget andet. Se mere på facebook Husk Læs Mere
 • Sekretariatet +

  Læs Mere
 • 1