Hjem » Huset » Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:

Pernille Cornelius (Natteravnene Viborg)

Mail: pernille.cornelius@gmail.com

 

Næstformand:

Benny Finderup (Viborg Afholdsforening)

Mail: bennyfinderup@gmail.com

 

Ulla Serup Thomsen (Danske Handicaporganisationer)

Mail: ullaserupt@gmail.com

 

Carsten Pedersen (Natteravnene Viborg)

Mail: chv.pedersen@gmail.com

 

Henrik Lillesø (Dansk Flygtningehjælp)

Mail: ij_hl@webspeed.dk

 

Hans Ole Ritter Pehrson (Frivillighedsrådet)

Mail: h.o.pehrson@gmail.com

 

Ulrik Johansen (repræsentant for Viborg Kommune)

Mail: ulj@viborg.dk

 

Suppleant

Hanne Johansen (Gigtforeningen)

Mail: hpjohansen@webspeed.dk