Hjem » Huset » Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:

Pernille Cornelius (Natteravnene Viborg)

Mail: pernille.cornelius@gmail.com

 

Næstformand:

Henrik Lillesø (Dansk Flygtningehjælp)

Mail: ij_hl@webspeed.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Søren Gytz Olesen (Grønland i Viborg )

Mail: gytz@savik.dk

 

Louise Giandrup (udpeget som 7. medlem af bestyrelsen)

Mail: louisegiandrup@yahoo.dk

 

Susanne B. Andersen (Udpeget af Frivilligrådet i Viborg)

Mail: susannebandersen5@gmail.com

 

Carsten Johansen (repræsentant for Viborg Kommune)

Mail: cajoh@viborg.dk

 

Steffen Grøne (Ventilen Viborg)

Mail: steffen_vib@ventilen.dk

 

Suppleant:

Hans Rosgaard (Ældresagen Bjerringbro)

Mail: hans_rosgaard@hotmail.com