Hjem » Støttekredsen ved Toftegården

Støttekredsen ved Toftegården

Kontaktperson:
Birte Jensen

Adresse:
Støttekredsen ved Toftegården Nygade 2
9632 Møldrup

Tlf.: 86 69 17 24
Email: 

Facebook: Støttekredsen ved Toftegården

Støttekredsen ved Toftegården - 

Støttekredsen har som formål at arrangere sociale aktiviteter for beboerne på ”Plejehjemmet Toftegården” og for nogle af aktiviteternes vedkommende også for pensionister udefra. Af faste arrangementer er der en årlig udflugt med spisning for hjemmets beboere, en midsommerfest for beboere og pårørende, søndagscafé en gang om måneden – hvor vi har bankospil, højtlæsning, sangeftermiddag eller anden underholdning f.eks et sangkor eller en solist. En gang om året er der fællesspisning for beboerne. Desuden er vi behjælpelige når der er høstfest, julefrokost, julepyntning og hvad vi ellers bliver enige med personalet om.