Hjem » Scleroseforeningen

Scleroseforeningen

logo_sclerose

Kontaktperson:
Agnes Nielsen

Adresse:

Tlf.: 21 70 34 41
Email: agnesmn@fiberpost.dk

Facebook: Scleroseforeningen

Vores lokalafdeling består af ca. 450 medlemmer, hvoraf ca. 150 er scleroseramte. Lokalafdelingen har til formål at styrke og danne et netværk for de scleroseramte og deres familier, at give oplysning om sygdommen og indsamling af midler til lokalforeningen samt synliggørelse af vores medlemmer og deres situation.

At være scleroseramt er for mange en stor psykisk belastning og det kan være svært at finde nogen at tale med om sine glæder, sorger og problemer. At holde sig orienteret om lokal handicappolitik og gennem medlemsskab af det lokale DH ( Danske Handicaporganisationer), at øve indflydelse på det kommunale handicapråd, kommunens handicappolitik og på landspolitikken. Vi afholder og udbyder forskellige temaaftener, både til oplysning og underholdning for at styrke netværket for vore medlemmer.

Vi kan også medvirke i fælles arrangementer med andre organisationer. Scleroseforeningen centralt afholder 1-2 temaaftener om året i regionen to forskellige steder pr. gang. Vi har en pårørendekontakt som du kan henvende dig til, hvis du går og tumler med nogle tanker omkring din pårørendes sygdom. Der kan også dannes netværksgrupper. Hvis du vil høre mere om vores lokalafdeling og/eller har lyst til at lave frivilligt arbejde, kan du kontakte vores formand, frivilligansvarlig eller pårørendekontakt.