Hjem » Katrinehavens Venner

Katrinehavens Venner

Kontaktperson:
Jonna Bach Christiansen

Adresse:
Katrinehaven 1
8800 Viborg

Tlf.: 40 74 16 02
Email: jbc@bknet.dk

Facebook: Katrinehavens Venner

Katrinehavens Venner - 

Katrinehavens Venner er en støtteforening, som er startet med det formål, at supplere det økonomiske grundlag for aktiviteter for beboerne i Katrinehaven, så Katrinehaven til enhver tid er det bedste sted at bo. ALLE kan blive medlem. Katrinehaven er et døgndækket bosted/tilbud fra 2013 for 60 udviklingshæmmede – alle med betydelig og varig nedsat funktionsevne med handicap indenfor fx autismespektret, multihandicappede, downs syndrom mv..

Disse borgere har desværre ikke mulighed for selv at tjene ekstra penge. Derfor har de brug for en støtteforening, der vil være dem behjælpelig, så de har mulighed for at lave aktiviteter, arrangementer og udflugtsture. Beboerne har ikke selv valgt deres liv. Men de er mennesker som har brug for gode og varme hænder døgnet rundt, for at de kan have en værdig hverdag og et liv med indhold.