Hjem » Hjerteforeningen Viborg

Hjerteforeningen Viborg

Kontaktperson:
Poul Sørensen

Adresse:

Tlf.: 86 60 12 70 / 21 46 71 05
Email: pohl@youmail.dk

Facebook: Hjerteforeningen Lokalkomité

Hjerteforeningen Lokalkomité - 

http://viborg.hjerteforeningen.dk/

At udbrede kendskabet til hjertekarsygdomme, hvorledes man kan minimere risikoen for at få disse sygdomme og råde og vejlede de personer, som har eller har haft dem. Aktiviteter: For at minimere risikoen er det vigtigt med motion. Vi har forskellige motionstilbud målrettet til personer i risikogruppen:

– 3 gymnastikhold, ledet af fysioterapeuter hver mandag 16:00 – 17:00 og 17:00 – 18:00. Samt onsdag fra 16.00-17.00.

– Et svømmehold hver søndag 10.00-11.00. På alle hold er der både kvinder og mænd.

– Endvidere er vi medarrangører af ”Gågruppe Viborg”, som går en motionstur hver onsdag.

– Vi afholder også hvert år flere motions-/traveture.