Hjem » Dansk sammenslutning af Tamilere i Viborg kommune – Netværksgruppe

Dansk sammenslutning af Tamilere i Viborg kommune – Netværksgruppe

Kontaktperson:
Thuvarakai Kandasamy

Adresse:

Tlf.: 29 82 73 38
Email: formand@dstvk.dk

Facebook: Dansk sammenslutning af Tamilere i Viborg kommune - Netværksgruppe

Dansk sammenslutning af Tamilere i Viborg kommune - Netværksgruppe - 

http://www.dstvk.dk/

Foreningens formål er: • At styrke kulturforståelse, venskaber og samarbejde mellem tamilere og danskere igennem foredrag, kulturelle aktiviteter og arrangementer. • At støtte medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. • At hjælpe med rehabiliteringsarbejde af de krigsramte tamilere på Sri Lanka. Lektiecafé for tosprogede elever – vi har en tosproget lærer, flere gymnasieelever samt universitetsstuderende, der gerne vil stille deres viden og kompetencer til rådighed. Oplysningskampagner mod rygning og narkotiske stoffer, der er vigtige emner for de tosprogede, da de og forældrene skal forholde sig til det i teenageårene. Samarbejde med skoler og foreninger for at fremme integrationen – evt. SSP-samarbejde. Til den ældre generation af tamilere vil vi lære dem at bruge en PC og evt. tage et PC kørekort. Debat om demokrati og ytringsfrihed. Oplysende aktiviteter om tamilsk kultur, sprog og historie.