Hjem » Dansk blindesamfund

Dansk blindesamfund

Kontaktperson:
Thorben Koed Thomsen

Adresse:
Hvedemarken 16,
8800 Viborg

Tlf.: 86 62 63 68
Email: ThorbenKoed@mail.tele.dk

Facebook: Dansk blindesamfund

Dansk blindesamfund - 

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og svagsynede opdelt i kredse. Viborg og Skive kommuner udgør en kreds med omkring 200 medlemmer.

Foreningens formål er dels at arbejde interessepolitisk, dels tilbyder vi medlemsrettede aktiviteter, som f.eks. hjemmebesøg gennem konsulenttjenesten samt deltagelse i mødestedsaktiviteter i mødestederne i Møldrup og Viborg. Hertil kommer et tæt samarbejde med to idrætsklubber i Viborg: Viborg Blindeidræt og Midtjysk Tandemklub.