Hjem » Workshop – Den gode §18-ansøgning

Workshop – Den gode §18-ansøgning

Kom og få inspiration til at lave en god §18 ansøgning

Kommunen afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde, de såkaldte §18-midler. Vi tilbyder gratis kursus-workshop i den gode §18 ansøgning. Workshoppen afholdes mandag d.15.januar kl. 16.00 -18.00 i De Frivilliges Hus.

Hovedpunkterne for dagen:
Typiske udfordringer ved ansøgning
Budget overvejelser
Hjælp til at udfylde skemaer

Tilmelding pr. mail eller telefon
Viborg@frivilligeshus.dk
20417925

Info om §18-midler og kriterier for ansøgning kan findes på kommunens hjemmeside:
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Bliv-frivillig/Frivillighedsraadet/Ansoegninger-om-paragraf-18-midler